Onze diensten

Het is niet de vraag óf, maar wanneer u te maken krijgt met een hack in uw systemen; gijzelsoftware of verlies van een laptop of USB-stick waarop zich gegevens van klanten, patiënten of medewerkers bevinden. Niets menselijks is ook u vreemd. Op een dag is het zover. De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek.

Organisaties die geconfronteerd worden met een beveiligingsincident of een inval door toezichthouders, worden vaak overweldigd door de consequenties daarvan en de activiteiten die daarop volgen. Het is niet altijd eenvoudig om het ‘hoofd koel’ te houden en de juiste stappen te zetten. Er is actie nodig, maar als organisaties niet voorbereid zijn en / of niet op de hoogte zijn van hun rechten en verplichtingen, dan is het moeilijk om tot actie over te gaan. Voor die situaties biedt FirstAidDataBreach assistentie of neemt de regie geheel over.

Abonnementen

U kunt een specifiek abonnement afsluiten, zodat u zich altijd verzekerd weet van bijstand van het team van FirstAidDataBreach op het moment dat u het nodig heeft. Of er nu onverwacht een toezichthouder op de stoep staat of dat u geconfronteerd wordt met een beveiligingsincident, u belt en het team komt in actie. Als u een abonnement afsluit, vindt er allereerst een intake plaats om vast te stellen of uw organisatie voldoende voorbereid is. De bevindingen van de intake worden vastgelegd in een rapport.

De kosten van een abonnement zijn afhankelijk van het aantal tickets dat u per jaar afneemt. Met een ticket belt u naar het team, dat dan vervolgens de hierboven genoemde actie onderneemt. Als vervolgacties nodig zijn, zullen de advocaten hun werkzaamheden op uurbasis aan u doorbelasten.

Neem contact met ons op via: +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.